2018
Том 70
№ 4

Всі номери

Бондаренко В. Г.

Публікацій: 5
Стаття (російською)

Варьерные функции для одного класса полулинейных параболических уравнений

Бондаренко В. Г., Прокопенко Ю. Ю.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2008. - 60, № 11. - С. 1449–1456

Для параболічного квазілінійного рівняння з монотонним опуклим потенціалом методом декомпозиції побудовано супер- та субпараболічні бар'єрні функції.

Стаття (російською)

Поля Якоби на римановом многообразии

Бондаренко В. Г.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2006. - 58, № 12. - С. 1602–1613

Розглянуто ряд властивостей пoлiв Якoбi на многовиді недодатної кривини. Як наслідок, встановлено формули для похідних одного класу функцій на многовиді.

Стаття (російською)

Построение фундаментального решения возмущенного параболического уравнения

Бондаренко В. Г.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2003. - 55, № 8. - С. 1011-1021

Запропоповано метод побудови розв'язку параболічного розв'язання при збуренні оператора дифузії.

Коротке повідомлення (російською)

Возмущенное параболическое уравнение па римановом многообразии

Бондаренко В. Г.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2003. - 55, № 7. - С. 977-982

На мпоговиді недодатпої кривизни побудовано фундаментальний розв'язок рівняння із збуреним оператором дифузії.

Стаття (українською)

Про марковські процеси в гільбертовому просторі

Бондаренко В. Г.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1972. - 24, № 2. - С. 217—219

Розглядаються марковські процеси в гільбертовому просторі і відповідні півгрупи. Знайдено умови, які повинна задовольняти півгрупа, що породжує процес. Одержано вираз для твірного оператора дифузійного процесу.