2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Сукретна А. В.

Публікацій: 4
Стаття (українською)

Наближена стабілізація для нелінійної параболічної крайової задачі

Капустян О. А., Капустян О. В., Сукретна А. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2011. - 63, № 5. - С. 654-661

Для задачи оптимальной стабилизации решений нелинейной параболической краевой задачи с малым параметром при нелинейном слагаемом обоснована форма приближенного приближенного регулятора на основе формулы оптимального синтеза соответствующей линейно-квадратической задачи.

Стаття (українською)

Обмежений наближений синтез оптимального керування для хвильового рівняння

Сукретна А. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2007. - 59, № 8. - С. 1094–1104

Викладено результати з наближення ψ-диференційовних Функцій багатьох змінних прямокутними сумами Фур'є у рівномірній та інтегральній метриках, а також встановлено оцінки φ-сильних середніх їх відхилень у термінах найкращих наближень.

Стаття (українською)

Наближений усереднений синтез задачі оптимального керування для параболічного рівняння

Капустян О. А., Сукретна А. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 10. - С. 1384–1394

Для задачі оптимального керування для параболічного рівняння, у випадку обмеженого керування, побудовано і обгрунтовано наближене усереднене керування у формі оберненого зв'язку.

Стаття (українською)

Усереднений синтез оптимального керування для хвильового рівняння

Капустян О. В., Сукретна А. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2003. - 55, № 5. - С. 612-620

Для хвильового рівняння знайдено оптимальне керування у формі оберненого зв'язку та доведено збіжність побудованого наближеного керування до істинного.