2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Чуйко С. М.

Публікацій: 7
Стаття (українською)

Метод найменших квадратів у теорії матричних диференціально-алгебраїчних крайових задач

Дзюба М. В., Нєсмєлова О. В., Чуйко С. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 2. - С. 280-292

Найдены условия существования, а также конструкция наилучшего (в смысле наименьших квадратов) псевдореше- ния матричной дифференциально-алгебраической краевой задачи.

Стаття (українською)

Метод наименьших квадратов в теории некорректно поставленных линейных краевых задач с импульсным воздействием

Чуйко С. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2010. - 62, № 5. - С. 690–697

Схему класичного мечоду найменших квадратів використано для побудови наближеного псев-дорозв'язку лінійної некоректно поставленої крайової задачі з імпульсним впливом для системи звичайних диференціальних рівнянь у кри тичному випадку у вигляді часткових сум узагальненого ряду Фур'є.

Стаття (російською)

Слабонелинейная краевая задача в особом критическом случае

Чуйко С. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2009. - 61, № 4. - С. 548-562

Досліджено задачу про знаходження умов існування та побудову розв'язків нетерових слабконеліній-них крайових задач для систем звичайних диференціальних рівнянь. Розглянуто особливий критичний випадок, коли рівняння для знаходження породжуючого розв'язку нетерової слабконелінійної крайової задачі перетворюється на тотожність. Уточнено класифікацію критичних випадків та побудовано ітера-ційний алгоритм для знаходження розв'язків нетерових слабконелінійних крайових задач в особливому критичному випадку.

Стаття (російською)

Метод ускоренной сходимости для построения решений нетеровой краевой задачи

Бойчук А. А., Чуйко С. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2008. - 60, № 12. - С. 1587–1601

Досліджено задачу про знаходження умов існування та побудову розв'язків нетерових слабконелінійних крайових задач для систем звичайних диференціальних рівнянь. Побудовано нову ітера-ційну процедуру з прискореною збіжністю для знаходження розв'язків нетерової слабконелінійної крайової задачі для системи звичайних диференціальних рівнянь у критичному випадку.

Коротке повідомлення (російською)

Возникновение решений линейной нетеровой краевой задачи

Чуйко С. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2007. - 59, № 8. - С. 1148–1152

Одержано конструктивні умови виникнення та побудовано ітераційну процедуру для знаходження розв'язків нетерової лінійної крайової задачі для системи звичайних диференціальних рівнянь у критичному випадку. Знайдено оцінку області значень малого параметра, для яких зберігається збіжність ітераційної процедури.

Стаття (російською)

Обобщенный оператор Грина краевой задачи с вырожденным импульсным воздействием

Бойчук А. А., Чуйко Е. В., Чуйко С. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 5. - С. 588-594

Одержані необхідні і достатні умови розв'язності лінійних неоднорідних крайових задач для систем звичайних диференціальних рівнянь з імпульсною дією у випадку, коли кількість крайових умов не співпадає з порядком диференціальної системи (нетерові задачі). Побудовано узагальнений оператор Гріна крайових задач, для яких не всі розв'язки можуть бути продовжені з лівого до правого кіпця проміжку, на якому вони будуються.

Стаття (російською)

Периодические решения автономных систем с импульсным воздействием в критических случаях

Бойчук А. А., Чуйко С. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 11. - С. 1478–1484

Одержано конструктивні умови існування та ітераційні схеми побудови періодичних розв'язків слабконелінійних автономних систем з імпульсним збуренням у критичних випадках.