2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Коломойцев Ю. С.

Публікацій: 3
Стаття (російською)

Неравенства для дробных производных тригонометрических полиномов в пространствах с интегральной метрикой

Коломойцев Ю. С.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2015. - 67, № 1. - С. 42-56

Отримаю нєо6хідні та достатні умови справедливості нєрівностєй типу Бернштейна для дробових похідних тригонометричних поліномів багатьох змінних у просторах з інтегральною метрикою. Досліджено питання точності цих нерівностей.

Стаття (російською)

Обобщение одного достаточного условия для мультипликаторов Фурье

Коломойцев Ю. С.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2012. - 64, № 10. - С. 1373-1380

Отримано новi достатнi умови для мультиплiкаторiв Фур’є у просторах Хардi $H_p(\mathbb{R}^n),\; 0 < p < 2$. Цi умови дано в термiнах спiльної поведiнки функцiї та її похiдних. Результати цiєї статтi є узагальненням вiдповiдних теорем А. Мiячi.

Стаття (російською)

О модулях гладкости и мультипликаторах Фурье в $L_p, 0 < p < 1$

Коломойцев Ю. С.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2007. - 59, № 9. - С. 1221–1238

Отримано теорему про зв'язок між модулем гладкості та найкращим наближенням в L p , 0 < p < 1, і теореми про продовження функцій зі збереженням модуля гладкості в L p , 0 < p < 1.
Крім того, наведено повний опис мультиплікаторів періодичних функцій у просторах L p , 0 < p < 1.