2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Вьюн В. Є.

Публікацій: 1
Стаття (російською)

Применение разделяющего преобразования к оценкам внутренних радиусов открытых множеств

Бахтин А. К., Вьюн В. Е.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2007. - 59, № 10. - С. 1313–1321

Одержано розв'язки нових екстремальних задач геометричної теорії функцій комплексної змінної, пов'язаних з оцінками внутрішніх радіусів неперетинних областей. Узагальнено деякі раніш відомі результати на випадок відкритих множин.