2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Винчензі Дж.

Публікацій: 1
Стаття (російською)

O некоторых группах, все подгруппы которых близки к пронормальным

Винчензи Дж., Курдаченко Л. А., Руссо А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2007. - 59, № 10. - С. 1331–1338

Підгрупа $H$ групи $G$ називається наближено пронормальною в $G$, якщо для кожної підгрупи $L$ групи $G$, що містить у собі $H$, нормалізатор $N_L ( H)$ є контранормальним в $L$. Доведено, що якщо $G$ — (узагальнено) розв'язна група, в якій кожна підгрупа є наближено пронормальною, то всі підгрупи $G$ пронормальні.