2019
Том 71
№ 10

Всі номери

Григор'єва Т. І.

Публікацій: 3
Коротке повідомлення (російською)

Свойства параболически келеровых пространств, допускающих почти геодезическое отображение типа π2 с вырожденной аффинорной структурой

Григорьева Т. И.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2007. - 59, № 11. - С. 1574–1579

Вивчається майже геодезійне відображення ріманових просторів із параболічною афінорною структурою. Знайдено деякі властивості параболічно келерових просторів, що допускають майже геодезійне відображення.

Стаття (українською)

Інваріантні геометричні об'єкт канонічного майже геодезичного відображення к π2 (e = 0)

Григор'єва Т. І.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 10. - С. 1329-1335

Для канонічного майже геодезичного відображення π2 (e = 0),) доведено аналог іеоремн Бельтрамі теорії геодезичних відображень. Введено до розгляду канонічні π2плоскі простори, для яких отримано метрики в спеціальній системі координат.

Стаття (російською)

$\Gamma$--преобразование параболически келеровых пространств, находящихся в почти геодезическом отображении $π_2 (e = 0)$

Григорьева Т. И.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 4. - С. 449-454

Для параболічно келерових пpocтopiв знайдено новий вигляд основних рівнянь та побудовано $\Gamma$-перетворення, яке дозволяє iз пари відповідних параболічно келерових просторов одержати нескінченну послідовність інших ввідповідних параболічно келерових пpocтopiв.