2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Тарасова О. В.

Публікацій: 2
Коротке повідомлення (російською)

Обратная задача рассеяния для волнового уравнения с поглощением

Тарасова Е. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2007. - 59, № 11. - С. 1580–1584

Доведено теорему єдиності в оберненій задачі розсіяння для хвильового рівняння з поглинанням та вказано алгоритм розв'язку цієї задачі за заданим оператором розсіяння.

Стаття (українською)

Задача рассеяния для волнового уравнения с поглощением

Тарасова О. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 2. - С. 221-227

Доведено розв'язність задачі розсіяння для хвильового рівняння з поглинанням та вивчено структуру оператора розсіяння.