2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Литвин О. Н.

Публікацій: 6
Стаття (українською)

Интерлинация функций двух переменных на M (M больше или равно 2) прямых с сохранением класса Сr(R2)

Литвин О. Н.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1990. - 42, № 12. - С. 1616–1625

Стаття (українською)

Восстановление функций по следам их нормальных производных на прямой в R2 с сохранением класса C r(R2)

Литвин О. Н.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1989. - 41, № 8. - С. 1141–1146

Стаття (українською)

Интерполяция данных Коши на нескольких параллельных прямых в R2 с сохранением класса дифференцируемости

Литвин О. Н.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1985. - 37, № 4. - С. 509–513

Стаття (українською)

Узагальнена кусково-ермітова інтерполяція

Литвин О. Н., Федько В. В.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1976. - 28, № 6. - С. 812–818

Стаття (українською)

К вопросу о построении координатных последовательностей в задачах о расчете многослойных оболочек

Глушко А. Г., Литвин О. Н., Подгорный А. Н.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1973. - 25, № 5. - С. 648—656

Стаття (українською)

Формула В. Л. Рвачова у випадку областей з кутовими точками

Литвин О. Н.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1972. - 24, № 2. - С. 238—244

Побудовано функції, що мають таку властивість: самі функції та їх похідні по нормалі до межі довільної многокутної області набирають на цій межі задані значення. Одержано залишкові члени наближення функцій з допомогою запропонованих формул. Запропоновані формули особливо корисні при побудові координатних функцій та ін.