2018
Том 70
№ 5

Всі номери

Ельназаров А. А.

Публікацій: 2
Стаття (російською)

Управляемость в динамических колебательных системах

Илолов М., Эльназаров А. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2008. - 60, № 2. - С. 183–191

Досліджується диференціальне рівняння у гільбертовому просторі, що описує коливання пружної балки Ейлера - Бернуллі з керуванням у вигляді зворотного зв'язку. Доведено відносну компактність додатних напівтраєкторій розглянутого рівняння. Отримано зображення граничних множин за допомогою побудови функціонала Ляпунова в явному вигляді та принципу інваріантності.

Коротке повідомлення (російською)

Критерий экспоненциальной дихотомии счетной системы дифференциальных уравнений с квазипериодическими коэффициентами

Эльназаров А. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 12. - С. 1717–1722

Наведено необхідні та достатні умови експоненціальної дихотомії з матричним проектором зліченної системи диференціальних рівнянь з квазіперіодичними коефіцієнтами.