2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Чакмак Д.

Публікацій: 1
Стаття (англійською)

Осциляційні критерії для нелінійних диференціальних рівнянь другого порядку із затуханням

Чакмак Д.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2008. - 60, № 5. - С. 694–700

Наведено деякі нові осцнляційні критерії для загальних нелінійних звичайних диференціальних рівнянь другого порядку із затуханням вигляду x" + p(t)x' + q(t)f(x) = 0, де функція f або монотонна, або немонотонна. Наведені результати узагальнюють та розширюють деякі результати, отримані раніше Денгом.