2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Газимова Є. Р.

Публікацій: 1
Стаття (англійською)

Про гладкість розв'язку першої крайової задачі для вироджених еліптично-параболічних рівнянь другого порядку

Гаджиїв Т. С., Газимова Є. Р.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2008. - 60, № 6. - С. 723–736

Розглянуто першу крайову задачу для виродженого еліптично-параболічного рівняння другого порядку із, взагалі кажучи, розривними коефіцієнтами. Матриця старших коефіцієнтів задовольняє параболічну умову Кордеса за просторовими змінними. Доведено, що узагальнений розв'язок задачі належить до простору Гельдера C 1+λ, якщо права частина f належить Lp, p > n.