2019
Том 71
№ 9

Всі номери

Очаковська О. А.

Публікацій: 3
Стаття (російською)

Классы инъективности преобразования Помпейю

Очаковская О. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2012. - 64, № 12. - С. 1676-1684

Отримано новi умови, за яких перетворення Помпейю, що вiдповiдає iнтегральним кульовим середнiм, є iн’єктивним. Основнi результати суттєво пiдсилюють деякi вiдомi теореми єдиностi для функцiй з нульовими iнтегралами по кулях фiксованого радiуса.

Стаття (російською)

Об инъективности преобразования Помпейю для интегральных шаровых средних

Очаковская О. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2011. - 63, № 3. - С. 361-368

Доведено теорему єдиностi для функцiй на $\mathbb{R}^n, n \geq 2$, з нульовими iнтегралами по кулях фiксованого радiуса та заданою мажорантою зростання. Розглянуто питання про непокращуванiсть цiєї теореми.

Коротке повідомлення (російською)

Мажоранты функций с нулевыми интегралами по шарам

Очаковская О. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2008. - 60, № 6. - С. 857–861

Доведено існування ненульових функцій у Rn , n > 2, з нульовими інтегралами по кулях фіксованого радіуса та заданою мажорантою росту.