2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Кононович Т. О.

Публікацій: 3
Стаття (українською)

Оцінка знизу найкращих наближень періодичної сумовної функції двох змінних та спряжених до неї функцій через коефіцієнти Фур'є

Кононович Т. О.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2008. - 60, № 8. - С. 1042–1050

Установлены выраженные через коэффициенты Фурье оценки снизу суммы норм и суммы наилучших приближений тригонометрическими полиномами функций пространства L(Q²) и сопряженных по каждой и обеим переменным функций при условии их суммируемости.

Стаття (українською)

Оцінка найкращого наближення сумовних функцій двох змінних через коефіцієнти Фур'є

Кононович Т. О.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 1. - С. 51-69

Отримало виражену через коефіцієнти Фур'е оцінку зверху найкращого наближення в метриці L періодичних сумовних функцій двох змінних. Розглянуто функції, які можна зобразити тригонометричиими рядами з коефіцієнтами, що задовольняють двовимірний аналог умой Боаса — Теляковського.

Коротке повідомлення (українською)

Оцінка найкращого наближення сумовиих функцій кількох змінних з певною симетрією коефіцієнтів Фур'є

Кононович Т. О.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2003. - 55, № 8. - С. 1138-1142

Отримано виражену через коефіцієнти Фур'є оцінку зверху найкращого наближення в метриці $L$ тригонометричними поліномами сумовних функцій кількох змінних. Розглядаються функції, що зображаються тригонометричними рядами з певною симетрією коефіцієнтів, які задовольняють кратний аналог умов Сідона-Теляковського.