2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Конограй А. Ф.

Публікацій: 2
Стаття (українською)

Оцінки апроксимативних характеристик класів $B_{p, \theta}^{\Omega}$ періодичних функцій двох змінних з заданою мажорантою мішаних модулів неперервності

Конограй А. Ф.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2011. - 63, № 2. - С. 176-186

Получены порядковые оценки приближения классов $B_{p, \theta}^{\Omega}$ периодических функций двух переменных в пространстве $L_q$ с помощью операторов ортогонального проектирования, а также линейных операторов, которые подчинены некоторым условиям.

Стаття (українською)

Найкращі M-членні тригонометричні наближення класів B Ωp,θ періодичних функцій багатьох змінних у просторі Lq

Конограй А. Ф., Стасюк С. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2008. - 60, № 9. - С. 1196 – 1214

Получены порядковые оценки для наилучших M-членных тригонометрических приближений классов B Ωp,θ периодических функций многих переменных в пространстве Lq для некоторых значений параметров p и q.