2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Скрипник Н. В.

Публікацій: 6
Стаття (російською)

Усреднение нечетких систем

Перестюк Н. А., Скрипник Н. В.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 3. - С. 412-428

Розглянуто розвиток iдей методу усереднення для деяких класiв нечiтких систем (нечiтких диференцiальних рiвнянь iз запiзненням, нечiтких диференцiальних рiвнянь з iмпульсним впливом, нечiтких iнтегральних рiвнянь, нечiтких диференцiальних включень i диференцiальних включень з нечiткою правою частиною при вiдсутностi та наявностi iмпульсного впливу).

Стаття (російською)

Усреднение импульсных дифференциальных включений с нечеткой правой частью

Скрипник Н. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2014. - 66, № 11. - С. 1563–1577

Наведено обґрунтування можливості застосування методу усереднення на скінченному проміжку до імпульсних диференціальних включень із нечіткою правою частиною, що містять малий параметр. Показано, що у випадку періодичних правих частин оцінку можна уточнити.

Стаття (українською)

Условия существования локального решения многозначного дифференциального уравнения с обобщенной производной

Плотніков А. В., Скрипник Н. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 10. - С. 1350–1362

Розглянуто узагальнене багатозначне диференціальне рiвняння i доведено теореми існування та единості розв'язку для інтервального та багатозначного випадків.

Стаття (російською)

Усреднение импульсных многозначных систем

Перестюк Н. А., Скрипник Н. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 1. - С. 126-142

Викладено розвиток iдей методу усереднення для деяких класiв iмпульсних багатозначних систем (iмпульсних диференцiальних включень, iмпульсних диференцiальних рiвнянь i включень з похiдною Хукухари, iмпульсних нечiтких диференцiальних рiвнянь i включень).

Стаття (російською)

Дифференциальные уравнения с многозначными решениями

Комлева Т. А, Плотников А. В., Скрипник Н. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2008. - 60, № 10. - С. 1326–1337

Розглянуто деякий спеціальний простір опуклих компактних множин i введено поняття похідної та інтеграла для багатозначного відображення, що відрізняються від відомих раніше. Також розглянуто диференціальне рівняння з багатозначною правою частиною, яка задовольняє вимоги Каратеодорі, і доведено теореми існування та єдиності його розв'язків. Цій підхід дає можливість розглядати нечіткі диференціальні рівняння як звичайні диференціальні рівняння з багатозначними розв'язками, що відрізняє його від підходу O. Kaleva.

Коротке повідомлення (російською)

Периодические решения линейных дифференциальных включений с импульсами

Скрипник Н. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2008. - 60, № 9. - С. 1287–1296

Для линійних диференціальних включень з iмпульсами у фіксовані моменти часу встановлено достатні умови Існування періодичних R-розв'язків.