2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Комлєва Т. А

Публікацій: 4
Стаття (російською)

Одна многозначная дискретная система и ее свойства

Комлева Т. А, Плотников А. В., Плотникова Л. И.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 11. - С. 1519-1524

Розглянуто одну багатозначну дискретну систему, дослiджено деякi її властивостi та iснування розв’язку.

Стаття (російською)

Дифференциальные уравнения с многозначными решениями

Комлева Т. А, Плотников А. В., Скрипник Н. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2008. - 60, № 10. - С. 1326–1337

Розглянуто деякий спеціальний простір опуклих компактних множин i введено поняття похідної та інтеграла для багатозначного відображення, що відрізняються від відомих раніше. Також розглянуто диференціальне рівняння з багатозначною правою частиною, яка задовольняє вимоги Каратеодорі, і доведено теореми існування та єдиності його розв'язків. Цій підхід дає можливість розглядати нечіткі диференціальні рівняння як звичайні диференціальні рівняння з багатозначними розв'язками, що відрізняє його від підходу O. Kaleva.

Стаття (російською)

Некоторые свойства пучков траекторий управляемого билинейного включения

Комлева Т. А, Плотников А. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 4. - С. 484–494

Розглядаеться диференціальне білінійне включення, яке містить керуванпя, та наводяться умови, при яких множина досягнення цього включения є компактною.

Стаття (російською)

О времени завершения преследования в одной нелинейной дифференциальной игре

Комлева Т. А

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 5. - С. 702-706

Для нелінійної антагоністичної, диференціальної гри двох осіб на многовиді пропонується спосіб розв'язання задачі переслідування і будується час, що гарантує піймання.