2019
Том 71
№ 9

Всі номери

Прокопенко Ю. Ю.

Публікацій: 1
Стаття (російською)

Варьерные функции для одного класса полулинейных параболических уравнений

Бондаренко В. Г., Прокопенко Ю. Ю.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2008. - 60, № 11. - С. 1449–1456

Для параболічного квазілінійного рівняння з монотонним опуклим потенціалом методом декомпозиції побудовано супер- та субпараболічні бар'єрні функції.