2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Акгюн Р.

Публікацій: 2
Стаття (англійською)

Полiномiальнi наближення у просторах Бергмана

Акгюн Р.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2016. - 68, № 4. - С. 435-448

Meтою даної роботи є встановлення нерiвностi Джексона та обернених нерiвностей для полiномiальних наближень у просторi Бергмана. Деякi вiдомi результати для модулiв неперервностi узагальнено на модулi гладкостi. Доведено деякi спiльнi теореми про наближення та встановлено нерiвнiсть Нiкольського – Стечкiна для полiномiв у цих просторах.

Стаття (англійською)

Тригонометричне наближення функцiй в узагальнених просторах Лебега зi змiнною експонентою

Акгюн Р.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2011. - 63, № 1. - С. 3-23

Дослiджено властивостi наближення тригонометричної системи в $L_{2\pi}^{p(\cdot)}$. Розглянуто модулi гладкостi дробового порядку та отримано пряму i обернену теореми наближення разом iз конструктивною характеризацiєю класу типу Лiпшиця.