2019
Том 71
№ 6

Всі номери

Публікацій: 2
Стаття (українською)

Деякі властивості операторів узагальненого інтегрування Гельфонда – Леонтьєва

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2011. - 63, № 1. - С. 61-68

В классе линейных непрерывных операторов, действующих в пространствах аналитических в областях функций, в разных формах описаны изоморфизмы, которые коммутируют со степенью обобщенного интегрирования Гельфонда – Леонтьєва. Получены также изображения всех замкнутых подпространств пространства аналитических функций, инвариантных относительно степени обобщенного интегрирования Гельфонда – Леонтьєва.

Стаття (українською)

Узагальнення згортки Берга - Дімовського в просторах аналітичних функцій

Звоздецький Т. І.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 7. - С. 910-919

У просторі $H(G)$ аналітичних в $ρ$-опуклій області $G$ функцій, наділеному топологією компактної збіжності, побудовано згортку для оператора $ J_{π}+L$, де $ J_{π}$ — узагальнене інтегрування Гельфонда-Леонтьева, a $L$ — лінійний неперервний функціонал на $H(G)$. Ця згортка узагальнює відому згортку Берга-Дімовського. Описано також комутант оператора $J_{π}+L$ в $ℋ(G)$ і знайдено зображення коефіцієнтних мультиплікаторів розкладів аналітичних функцій в ряди за системою функцій Міттаг-Лефлера.