2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Хачатрян А. Х.

Публікацій: 4
Стаття (російською)

O построении неотрицательного решения одного класса нелинейных интегральных уравнений типа Урысона на полуоси

Хачатрян А. Х., Хачатрян Х. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2011. - 63, № 1. - С. 110-118

Дослiджено один клас нелiнiйних iнтегральних рiвнянь Урисона з некомпактним оператором. Припус- кається, що лiнiйний iнтегральний оператор типу Вiнера – Хопфа – Ханкеля є локальним мiнорантом для початкового оператора Урисона. Доведено альтернативну теорему про iснування додатних розв’язкiв та дослiджено асимптотичну поведiнку отриманих розв’язкiв на нескiнченностi.

Лист до редакції (російською)

Письмо в редакцию

Хачатрян А. Х., Хачатрян Х. А.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2010. - 62, № 6. - С. 865

Стаття (російською)

О некоторых системах интегро-дифференциальных уравнений первого порядка типа свертки на полуоси

Хачатрян А. Х., Хачатрян Х. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2009. - 61, № 9. - С. 1277-1292

Досліджено один клас векторних інтегро-диференціальних рівнянь типу згортки на півосі, якими описується низка прикладних задач математичної фізики. З допомогою спеціального три-факторного розкладу вихідного математичного інтегро-диференціального оператора доведено розв'язність цих рівнянь у конкретних функціональних просторах.

Стаття (англійською)

Факторизація одного інтегро-диференціального рівняння типу згортки на додатній півосі

Хачатрян А. Х., Хачатрян Х. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2008. - 60, № 11. - С. 1555–1567

Отримано достатні умови для існування розв'язку одного класу інтегро-диференціальних рівнянь типу згортки на півосі. Дослідження базуються на розкладі початкового інтегро-дифе-ренціального оператора на три множники.