2018
Том 70
№ 11

Всі номери

Бабенко В. В.

Публікацій: 4
Стаття (російською)

Приближение некоторых классов многозначных периодических функций обобщенными тригонометрическими полиномами

Бабенко В. В., Бабенко В. Ф., Полищук М. В.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2016. - 68, № 4. - С. 449-459

Одержано узагальнення деяких вiдомих результатiв щодо найкращих, найкращих лiнiйних i найкращих одностороннiх наближень тригонометричними полiномами класiв числових $2 \pi$ -перiодичних функцiй, зображених у виглядi згортки, на випадок класiв багатозначних функцiй.

Стаття (англійською)

Про оптимальне відновлення інтегралів від багатозначних функцій

Бабенко В. В., Бабенко В. Ф., Поліщук М. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2015. - 67, № 9. - С. 1163-1171

Розглядається задача оптимізації наближеного інтегрування на класах багатозначних функцій, що мають задану мажоранту модуля неперервності. При цьому використовуються значення функцій в n фіксованих або довільних точках області визначення.

Коротке повідомлення (російською)

Оптимизация интервальных формул приближенного интегрирования многозначных функций, монотонных по включению

Бабенко В. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2011. - 63, № 11. - С. 1565-1569

Знайдено найкращу iнтервальну квадратурну формулу на класi заданих на вiдрiзку [0, 1] опуклозначних функцiй, монотонних вiдносно включення.

Стаття (російською)

Оптимизация приближенного интегрирования многозначных функций, монотонных по включению

Бабенко В. В., Бабенко В. Ф.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2011. - 63, № 2. - С. 147-155

Знайдено найкращу квадратурну формулу на класі заданих на відрізку [0, 1] опуклозначних функцій, монотонних відносно включення.