2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Новак Г.

Публікацій: 1
Стаття (англійською)

Швидкiсть поточкового наближення додатних лiнiйних операторiв, що базуються на q-цiлому

Гупта В., Новак Г.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2011. - 63, № 3. - С. 350-360

Розглянуто додатнi лiнiйнi оператори, що базуються на q-цiлому. Встановлено швидкiсть збiжностi цих операторiв. Теореми типу Вороновської наведено для цих операторiв та застосовано до q-полiномiв Бернштейна та q-операторiв Станку.