2019
Том 71
№ 10

Всі номери

Расіас Дж. М.

Публікацій: 3
Коротке повідомлення (англійською)

Наближення загальних α -кубiчних функцiональних рiвнянь у 2 -банахових просторах

Ескандані Г. З., Расіас Дж. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2016. - 68, № 10. - С. 1430-1436

Введено нове \alpha -кубiчне функцiональне рiвняння та вивчено узагальнену стiйкiсть Хайєрса –Улама цього функцiонального рiвняння в 2-банахових просторах.

Стаття (англійською)

θ-централізатори на напівпростих банахових *-алгебрах

Нікоуфар І., Расіас Дж. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2014. - 66, № 2. - С. 269–278

Шляхом узагальнення відомої теореми Джонсона доведено, що кожний лівий 0-централізатор на напівпростій банаховій алгебрі з лівою наближеною одиницею є неперервним. Також досліджено узагальнену стійкість Хайерса-Улама-Рассіаса та надстійкість θ-централізаторів на напівпростих *-алгебрах.

Стаття (англійською)

Узагальнений мiшаний тип квартичного, кубiчного, квадратичного та додаткового функцiонального рiвняння

Расіас Дж. М., Ху В. Х., Ху Т. З.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2011. - 63, № 3. - С. 399-415

Визначено загальний розв’язок функцiонального рiвняння $f(x + ky) + f(x — ky) = g(x + y) + g(x — y) + h(x) + \tilde{h}(y)$ для фiксованих цiлих $k$ при $k \neq 0, \pm 1$ без припущення наявностi будь-якої умови регулярностi для невiдомих функцiй $f, g, h, \tilde{h}$. Метод, що використано для розв’язку цих функцiональних рiвнянь, елементарний, але базується на важливому результатi Хозу. Розв’язок цього функцiонального рiвняння може бути визначений у певному типi груп з використанням двох важливих результатiв Чекелiхiдi.