2018
Том 70
№ 9

Всі номери

Сафаров Р. Ф.

Публікацій: 1
Коротке повідомлення (російською)

О голоморфных решениях некоторых краевых задач для операторно-дифференциальных уравнений второго порядка эллиптического типа

Мирзоев С. С., Сафаров Р. Ф.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2011. - 63, № 3. - С. 416-420

У класi голоморфних вектор-функцiй вказано умови розв’язностi крайової задачi для одного класу операторно-диференцiальних рiвнянь другого порядку, що виражаються у термiнах операторних коефiцiєнтiв, якi входять у рiвняння i крайову умову.