2018
Том 70
№ 9

Всі номери

Ткешелашвілі А. С.

Публікацій: 1
Коротке повідомлення (російською)

О статистическом оценивании начального распределения вероятностей по наблюдениям динамики в конце интервала

Ткешелашвили А. С.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2011. - 63, № 3. - С. 427-431

Розглядається задача оцiнювання щiльностi випадкової величини, що є початковим значенням деякої динамiки. При цьому динамiка задається у виглядi диференцiального рiвняння, розв’язок якого є спостережуваним у кiнцi iнтервалу. Таку задачу називаємо задачею оцiнювання за посереднiми спос- тереженнями. З застосуванням технiки перетворення мiри вздовж iнтегральної кривої в поєднаннi з ядерними оцiнками наведено процедуру оцiнювання щiльностi.