2019
Том 71
№ 9

Всі номери

Родріжес-Дагніно Р.М.

Публікацій: 2
Стаття (англійською)

Час першого досягнення та оцінка числа перетинів рівня для телеграфних процесів

Коломиєць Т., Погоруй А. О., Родріжес-Дагніно Р.М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2015. - 67, № 7. - С. 882-889

Відомо, що майже всі ви6іркові траєкторії броунівського руху чи вінєрівського процесу {W(t) мають нескінченно багато нульових перетинів в інтервалі (0, δ) при δ > 0. За умови Каца телеграфний процес слабко збігається до вінерівського процесу. В роботі оцінюється число перетинів рівня для телеграфного процесу. Переходячи до границі за умови Каца, ми також отримуємо оцінку перетинів рівня для вінерівського процесу.

Коротке повідомлення (англійською)

Багатовимiрний випадковий рух iз рiвномiрно розподiленими змiнами напрямку та кроками Ерланга

Погоруй А. О., Родріжес-Дагніно Р.М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2011. - 63, № 4. - С. 572-577

Дослiджено процеси переносу в $\mathbb{R}^n,\quad n \geq 1$, що мають неекспоненцiально розподiлений час перебування або немарковську тривалiсть крокiв. Використано iдею про те, що ймовiрнiснi властивостi випадкового вектора цiлком визначаються такими самими властивостями його проекцiй на фiксовану пряму. Цей пiдхiд дозволив уникнути багатьох складностей, що з’являються при дослiдженнi цих проблем у вимiрностях вищого порядку. Як окремий випадок, знайдено функцiю щiльностi ймовiрностi у тривимiрному випадку для часу перебування з 2-розподiлом Ерланга.