2019
Том 71
№ 10

Всі номери

Капустян О. А.

Публікацій: 3
Стаття (українською)

Наближена стабілізація для нелінійної параболічної крайової задачі

Капустян О. А., Капустян О. В., Сукретна А. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2011. - 63, № 5. - С. 654-661

Для задачи оптимальной стабилизации решений нелинейной параболической краевой задачи с малым параметром при нелинейном слагаемом обоснована форма приближенного приближенного регулятора на основе формулы оптимального синтеза соответствующей линейно-квадратической задачи.

Стаття (українською)

Наближений усереднений синтез задачі оптимального керування для параболічного рівняння

Капустян О. А., Сукретна А. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 10. - С. 1384–1394

Для задачі оптимального керування для параболічного рівняння, у випадку обмеженого керування, побудовано і обгрунтовано наближене усереднене керування у формі оберненого зв'язку.

Коротке повідомлення (українською)

Наближений синтез оптимального обмеженого керування для параболічної крайової задачі

Капустян О. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 12. - С. 1704-1709

Розглянуто наближене оптимальне керування за принципом оберненої о зв'язку (синтезу) для параболічної крайової задачі. Оператор оберненої о зв'язку подається за допомогою рядів Фур'є за власними функціями оператора Лапласа, що не дозволяє використати ці результати для практичного застосування. У зв'язку з цим обі руніовусться збіжність наближених керувань, іочок перемикання, значень критерію якості до точних значень відповідних величин.