2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Самусенко П. Ф.

Публікацій: 2
Стаття (українською)

Асимптотичне інтегрування сингулярно збурених систем диференціальних рівнянь з частинними похідними гіперболічного типу з виродженням

Самусенко П. Ф.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2011. - 63, № 5. - С. 668-685

Построено асимптотическое решение первой краевой задачи для линейной сингулярно возмущенной системы дифференциальных уравнений в частных производных гиперболического типа с вырождением.

Стаття (українською)

Про асимптотичні формули для розв'язків систем лінійних диференціальних рівнянь з виродженою матрицею при похідних

Самусенко П. Ф., Шкіль М. І.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 9. - С. 1278–1285

Пропонується метод побудови асимптотичних формул для розв'язків систем диференціальних рівнянь у випадку, коли корені характеристичного рівняння прості.