2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Сун Хе-Джун

Публікацій: 2
Стаття (англійською)

Нергоності для власних значень системи диференціальних рівнянь вищого порядку

Сун Хе-Джун

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2014. - 66, № 3. - С. 394–403

Встановлено дєякі 6ільш точні оцінки для власних значень системи диференціальних рівнянь вищого порядку. Ми також наводимо деякі більш точні оцінки для оцінки зверху (k +1)-го власного значення i щілин між будь-якими двома послідовними власними значеннями.

Стаття (англійською)

Оцiнки зважених власних значень елiптичного оператора четвертого порядку iз змiнними коефiцiєнтами

Сун Хе-Джун

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2011. - 63, № 7. - С. 999-1008

Дослiджено задачу Дiрiхле про зваженi власнi значення для елiптичного оператора четвертого порядку iз змiнними коефiцiєнтами в обмеженiй областi iз $R^n$. Встановлено точну нерiвнiсть для її власних значень, з якої випливає оцiнка для верхньої межi $(k + 1)$-го власного значення через першi $k$ власних значень. Також отримано оцiнки для цiєї задачi у деяких окремих випадках. Зокрема, нашi результати узагальнюють нерiвнiсть Ванга – Ксi (J. Funct. Anal. – 2007. – 245) для затиснутої пластини на випадок елiптичного оператора четвертого порядку iз змiнними коефiцiєнтами