2019
Том 71
№ 10

Всі номери

Авкі Х.

Публікацій: 1
Стаття (англійською)

Новi осциляцiйнi теореми для одного класу згасаючих нелiнiйних диференцiальних рiвнянь другого порядку

Авкі Х., Тунс Е.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2011. - 63, № 9. - С. 1263-1278

Встановлено деякi новi осциляцiйнi критерiї для згасаючого нелiнiйного рiвняння $$(r(t)k_1 (x, x'))' + p (t) k_2 (x, x') x' + q (t) f (x (t)) = 0,\quad t \geq t_0.$$ Отриманi результати узагальнюють i посилюють деякi iснуючi результати.