2018
Том 70
№ 4

Всі номери

Чжан X.

Публікацій: 3
Коротке повідомлення (англійською)

про $SΦ$-доповненi пiдгрупи

Ій Х., Лі К., Чжан X.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2016. - 68, № 8. - С. 1139-1141

Наведено новi та короткi доведення результатiв, що були отриманi Х. Лi та Т. Жао в [\mathrm{S}\Phi -supplemented subgroups of finite groups // Ukr. Math. J. – 2012. – 64, № 1. – P. 102 – 109].

Стаття (українською)

Слабко SS-квазінормальні мінімальш підгрупи та нільпотентність скінченної групи

Чжан X., Чжао Тао

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2014. - 66, № 2. - С. 187–194

Підгрупа $H$ називається $s$-переставною підгрупою скінченної групи $G$ за умови, що $HP = PH$ виконується для кожної силовської підгрупи $P$ групи $G$; $H$ називається $SS$-квазінормальною в $G$, якщо існує доповнення B підгрупи $H$ до $G$ таке, що $H$ можна переставити з кожною силовською підгрупою $B$. Показано, що $H$ є слабко $SS$-квазінормальною в $G$, якщо існує нормальна підгрупа $T$ групи $G$ така, що $HT$ є $s$-переставною, а $H \ T$ є $SS$-квазінормальною в $G$. Досліджено вплив деяких слабко $SS$-квазінормальних мінімальних підгруп на нільпотентність скінченної групи $G$. Велику кількість відомих з літератури результатів упорядковано та узагальнено.

Коротке повідомлення (англійською)

Про мiнiмальнi не MSP-групи

Го П., Чжан X.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2011. - 63, № 9. - С. 1279-1278

Скiнченну групу $G$ називають $MSP$-групою, якщо всi максимальнi пiдгрупи силовських пiдгруп $G$ є $S$-квазiнормальними в $G$. Наведено повну класифiкацiю груп, якi не є $MSP$-групами, але всi їх власнi пiдгрупи є $MSP$-групами.