2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Гречко А. Л.

Публікацій: 3
Стаття (українською)

Про деякі якісні властивості монотонних лінійних розширень динамічних систем

Гречко А. Л.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2011. - 63, № 10. - С. 1326-1335

Рассматривается монотонное линейное расширение динамической системы. Исследуются вопрос существования инвариантных многообразий, экспоненциальной разделенности для линейных расширений, которые сохраняют структуру порядка, а также связь между монотонностью линейных расширений и вопросами существования ограниченных решений неоднородных линейных расширений (слабая регулярность, квазирегулярность).

Стаття (українською)

Про достатні ознаки існування обмежених розв'язків неоднорідних лінійних розширень динамічних систем

Гречко А. Л.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2010. - 62, № 5. - С. 604–611

Изучаются достаточные условия существования ограниченных решений линейных расширений динамических систем.

Коротке повідомлення (українською)

Про необхідні умови слабкої регулярності лінійного розширення динамічної системи на торі

Гречко А. Л.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 3. - С. 424–425

Наведено необхідну умову слабкої регулярності лінійної о розширення динамічної системи па горі у вигляді рядів Фур'є за частиною змінних.