2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Канґканг Ванг

Публікацій: 1
Стаття (англійською)

Про один клас сильних граничних теорем для неоднорiдних марковських ланцюжкiв, що проiндексованi узагальненим деревом бете на узагальненiй системi випадкового вибору

Канґканг Ванг

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2011. - 63, № 10. - С. 1336-1351

Вивчаються сильнi граничнi теореми для послiдовностi функцiй двох змiнних неоднорiдного марковського ланцюжка, що проiндексований узагальненим деревом Бете на узагальненiй системi випадкового вибору, шляхом побудови невiд’ємного мартингала. Як наслiдок, узагальнено результати Янга та Є i отримано деякi граничнi теореми для частот станiв, упорядкованих пар та умовного сподiвання функцiї двох змiнних на деревi Келi.