2019
Том 71
№ 9

Всі номери

Парванех В.

Публікацій: 1
Стаття (англійською)

Спiльна нерухома точка для узагальнених (ψ, φ)f,gслабких стискуючих вiдображень

Аббас М., Парванех В., Разані А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2011. - 63, № 11. - С. 1544-1554

Теорему про спiльну нерухому точку, що була встановлена Чжаном i Суном у 2009 роцi, поширено на узагальненi (ψ, φ)f,g-слабкi стискуючi вiдображення. Наведено приклад, що iлюструє основний результат. Отримано деякi результати про спiльну нерухому точку для вiдображень, що задовольняють умову стиску iнтегрального типу у повних метричних просторах.