2019
Том 71
№ 10

Всі номери

Аббас М.

Публікацій: 2
Стаття (англійською)

Спільні теореми про нерухому точку для нелінійних слабкостискальних відображень

Аббас М., Хан М. С., Чандок С.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2014. - 66, № 4. - С. 531–537

Отримано дєякі спільні теореми про нерухому точку для відображень, що задовольняють нелінійну слабкостискальну умову в рамках упорядкованих метричних просторів. Отримані результати узагальнюють та розширюють декілька порівняльних результатів, відомих із літературних джерел.

Стаття (англійською)

Спiльна нерухома точка для узагальнених (ψ, φ)f,gслабких стискуючих вiдображень

Аббас М., Парванех В., Разані А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2011. - 63, № 11. - С. 1544-1554

Теорему про спiльну нерухому точку, що була встановлена Чжаном i Суном у 2009 роцi, поширено на узагальненi (ψ, φ)f,g-слабкi стискуючi вiдображення. Наведено приклад, що iлюструє основний результат. Отримано деякi результати про спiльну нерухому точку для вiдображень, що задовольняють умову стиску iнтегрального типу у повних метричних просторах.