2019
Том 71
№ 9

Всі номери

Апаков Ю. П.

Публікацій: 4
Коротке повідомлення (російською)

Третья краевая задачa для уравнения третьего порядка с кратными характеристиками

Апаков Ю. П.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 9. - С. 1274-1281

Для рiвняння третього порядку з кратними характеристиками, що мiстить другу похiдну за часом, доведено однозначну розв’язнiсть третьої крайової задачi у прямокутнiй областi.

Стаття (російською)

Boundary-Value Problem for a Degenerate High-Odd-Order Equation

Апаков Ю. П.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2014. - 66, № 10. - С. 1318–1331

We consider a boundary-value problem for a degenerate high-odd-order equation. The uniqueness of the solution is shown by the method of energy integrals. The solution is constructed by the method of separation of variables. In this case, we get the eigenvalue problem for a degenerate even-order ordinary differential equation. The existence of eigenvalues is proved by means of reduction to the integral equation.

Стаття (російською)

О решении краевой задачи для уравнения третьего порядка с кратными характеристиками

Апаков Ю. П.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2012. - 64, № 1. - С. 3-13

Для рiвняння третього порядку з кратними характеристиками $u_{x x x} - u_{y y} = f (x,y)$ в областi $D = \{ ( x , y ) : 0 < x < p, 0 < y < l\}$ дослiджено першу крайову задачу. Єдинiсть розв’язку цiєї задачi доведено методом iнтегралiв енергiї, а розв’язок в явному виглядi отримано за допомогою функцiї Грiна.

Стаття (російською)

К теории уравнения третьего порядка с кратными характеристиками, содержащего вторую производную по времени

Апаков Ю. П., Джураев Т. Д..

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2010. - 62, № 1. - С. 40 - 51

Побудовано фундаментальний розв'язок для рівняння третього порядку з кратними характеристиками, яке містить другу похідну за часом. Одержано оцінки при великих значеннях аргументу та вивчено деякі властивості фундаментального розв'язку, необхідні для розв'язання крайових задач.