2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Тахіров Ж. О.

Публікацій: 2
Стаття (російською)

Задача со свободной границей для систем уравнений типа реакция-диффузия

Расулов М. С., Тахиров Ж. О.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2017. - 69, № 12. - С. 1690-1700

Розглядається задача з вiльною межею для систем квазiлiнiйних параболiчних рiвнянь. Частину граничних умов задано в нелокальнiй формi. Встановлено апрiорнi оцiнки норм Гельдера. На основi цих оцiнок доведено iснування та єдинiсть розв’язку.

Стаття (російською)

Задача с нелокальным условием на свободной границе

Тахиров Ж. О., Тураев Р. Н.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2012. - 64, № 1. - С. 71-80

Дослiджено однофазну задачу Флорiна з нелокальною умовою для параболiчного рiвняння. Доведено теореми єдиностi та iснування розв’язку, отримано апрiорнi оцiнки для розв’язку.