2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Ван С.

Публікацій: 1
Стаття (англійською)

Ітерацiйний процес для кратних тотожностей Роджерса – Рамануджана

Ван С., Чу У.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2012. - 64, № 1. - С. 100-125

За допомогою замiни мономiв довiльною послiдовнiстю в рекурентнiй лемi Брессо (1983) встановлено декiлька загальних формул перетворення однобiчних кратних основних гiпергеометричних рядiв у двобiчнi одновимiрнi ряди, якi потiм використовуються для виведення численних тотожностей типу Роджерса – Рамануджана для кратних рядiв.