2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Бенче М.

Публікацій: 1
Стаття (англійською)

Про нерiвностi типу Агарвала – Панга

Бенче М., Чжао С. Дж.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2012. - 64, № 2. - С. 199-209

Встановлено деякi новi нерiвностi типу Агарвала – Панга, що мiстять частиннi похiднi другого порядку. В окремих випадках iз одержаних результатiв випливають деякi пов’язанi результати та новi оцiнки для нерiвностей цього типу.