2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Белтрамінеллі С.

Публікацій: 1
Стаття (англійською)

Про рiвностi, що мiстять iнтеграли вiд логарифмa ζ-функцiї рiмана i еквiвалентнi гiпотезi Рiмана

Белтрамінеллі С., Мерліні Д., Секацький С.К.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2012. - 64, № 2. - С. 218-228

Показано як за допомогою узагальненої теореми Лiттлвуда про контурний iнтеграл, що мiстить логарифм аналiтичної функцiї, можна отримати нескiнченну кiлькiсть iнтегральних рiвностей, що мiстять iнтеграли вiд логарифма ζ-функцiї Рiмана i є еквiвалентними гiпотезi Рiмана, i наведено кiлька таких рiвностей у якостi прикладу. Показано, що деякi вiдомi рiвностi такого типу, а саме, рiвностi Ванга, Волчкова, Балазарда – Сайаса – Йора та рiвнiсть, що встановлена одним iз авторiв, є частинними випадками нaшого загального пiдходу