2019
Том 71
№ 9

Всі номери

Яйлі І.

Публікацій: 2
Коротке повідомлення (англійською)

Спеціальні просторові кривi, що характеризуються умовою $\det(α^{(3)}, α^{(4)}, α^{(5)}) = 0$

Сарацоґлу С., Яйлі І.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2014. - 66, № 4. - С. 571-576

За допомогою тих фактів, що умова $\det(α^{(1)}, α^{(2)}, α^{(3)}) = 0$ характеризує плоску криву, а умова $\det(α^{(2)}, α^{(3)}, α^{(4)}) = 0$ — криву зі сталим нахилом, наведено спеціальні просторові криві, що характеризуються умовами $\det(α^{(3)}, α^{(4)}, α^{(5)}) = 0$, в різних підходах. Показано, що просторова крива є кривою Салковського тоді i тільки тоді, коли $\det(α^{(3)}, α^{(4)}, α^{(5)}) = 0$. Підхід, що використовується в роботі, є корисним для розуміння ролі кривих, що характеризуються умовою $\det(α^{(3)}, α^{(4)}, α^{(5)}) = 0$ в диференціальній геометрії.

Стаття (англійською)

Поверхнi добутку бiкомплексних чисел та тензорного добутку в$\mathbb{R}^4_2$

Каракус С. О., Яйлі І.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2012. - 64, № 3. - С. 307-317

Iз використанням добутку бiкомплексних чисел показано, що гiперквадрика $M$ у $\mathbb{R}^4_2$ є групою Лi. Для досягнення нашої мети модифiковано означення тензорного добутку. Новий тензорний добуток означено шляхом розгляду поверхнi тензорного добутку в гiперквадрицi $M$. За допомогою цього нового добутку класифiковано тотально дiйснi поверхнi тензорного добутку та комплекснi поверхнi тензорного добутку плоскої кривої Лоренца та евклiдової плоскої кривої. За допомогою поверхонь тензорного добутку плоскої кривої Лоренца та евклiдової плоскої кривої отримано спецiальну пiдгрупу групи Лi $M$. Таким чином, отримано структуру групи Лi для поверхонь тензорного добутку плоскої кривої Лоренца та евклiдової плоскої кривої. Крiм того, отримано лiвоiнварiантнi векторнi поля цих груп Лi. Розглянуто лiвоiнварiантнi векторнi поля на цих групах, якi утворюють псевдоермiтову структуру. Це дає змогу охарактеризувати групи Лi як тотально дiйснi або скiснi в $M$.