2019
Том 71
№ 9

Всі номери

Сі Дук Куанг

Публікацій: 4
Стаття (англійською)

Теореми єдиностi з обрiзаними кратностями для мероморфних вiдображень за кiлькома змiнними для невеликої кiлькостi об’єктiв

Сі Дук Куанг, Фам Хоанг Га

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 3. - С. 412-432

Робота має двi основнi мети. По-перше, доведено теорему єдиностi для мероморфних вiдображень з $C^n$ в $P^N(C)$, що подiляють $2N+2$ гiперплощини загального положення з обрiзаними кратностями, де всi спiльнi нулi з кратностями, що перевищують деяке число, можна не враховувати. По-друге, розглянуто випадок, коли вiдображення подiляють менше, нiж $2N + 2$ гiперплощини. Отриманi результатi покращують деякi вiдомi новi результати.

Стаття (англійською)

Велика теорема Пікара для мероморфних відображень з рухомими гіперплощинами в $P_n (C)$

Сі Дук Куанг

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2014. - 66, № 11. - С. 1550–1562

Наведено дєякі теореми про продовження в стилі великої теореми Шкара для мероморфних відображень $C_m$ в $P_n (C)$ з деякими рухомими гіперплощинами.

Стаття (англійською)

Продовження голоморфних вiдображень для декiлькох гiперповерхонь, що рухаються

Сі Дук Куанг

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2012. - 64, № 3. - С. 392-403

Доведено велику теорему Пiкара для голоморфних кривих iз проколотого круга в $P^n(C)$ iз $n + 2$ гiперповерхнями. Також доведено теорему про продовження голоморфних вiдображень вiд декiлькох комплексних змiнних у пiдбагатовид $P^n(C)$) з декiлькома гiперповерхнями, що рухаються.

Коротке повідомлення (англійською)

Про співвідношення між кривизною, діаметром та об'ємом повного ріманового многовиду

Нгуєн Доан Туан, Сі Дук Куанг

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 11. - С. 1576–1583

Доведено, що якщо $N$ — компактний цілком геодезичний підмноговид повного ріманового многовиду $(M, g)$ із секційною кривизною $K$, що задовольняє умову $K ≥ k > 0$, то для будь- якої точки $m ∈ M$ виконується нерівність $d(m,N) \leqslant \frac{\pi }{{2\sqrt k }}$. У випадку, коли $\dim M = 2$, гауссова кривизна К многовиду задовольняй умову $K ≥ k > 0$ та $γ$ мак довжину $l$, отримано 21 співвідношення $\text{Vol} (M, g) ≤ \frac{{2l}}{{\sqrt k }}$ для $k ≠ 0$ та $\text{Vol} (M, g) ≤ 2l \text{diam } (M)$ для $k = 0$.