2019
Том 71
№ 9

Всі номери

Пазокі М.

Публікацій: 1
Стаття (англійською)

Слабкi $\alpha$-косi iдеали Армендарiза

Нікмер М. Дж., Пазокі М., Таваллаее Г. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2012. - 64, № 3. - С. 404-414

Введено поняття слабких $\alpha$-косих iдеалiв Армендарiза та дослiджено їх властивостi. Крiм того, доведено, що $I$ є слабким $\alpha$-косим iдеалом Армендарiза тодi i тiльки тодi, коли $I[x]$ є слабким $\alpha$-косим iдеалом Армендарiза. Як наслiдок, показано, що $R$ є слабким $\alpha$-косим кiльцем Армендарiза тодi i тiльки тодi, коли $R[x]$ є слабким $\alpha$-косим кiльцем Армендарiза.