2018
Том 70
№ 11

Всі номери

Данілов В. Я.

Публікацій: 4
Стаття (українською)

В’язкі розв’язки рівняння Гамільтона – Якобі – Беллмана на часових шкалах

Данілов В. Я., Лаврова О. Є., Станжицький О. М.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2017. - 69, № 7. - С. 933-950

Введена концепция вязкого решения уравнения Беллмана на временных шкалах. Получены условия существования и единственности такого решения.

Ювілейна дата (українською)

Дмитро Іванович Мартинюк (до 70-річчя від дня народження)

Городній М. Ф., Данілов В. Я., Кириченко В. В., Перестюк М. О., Самойленко А. М.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2012. - 64, № 4. - С. 571-573

Ювілейна дата (українською)

Дмитро Іванович Мартинюк (до 60-річчя від дня народження)

Данілов В. Я., Митропольський Ю. О., Перестюк М. О., Самойленко А. М.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 3. - С. 291-292

Стаття (російською)

О периодических решениях систем дифференциальных уравнений со случайной правой частью

Данилов В. Я., Мартынюк Д. И., Станжицкий А. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 2. - С. 223–227

Доведено теорему про існування періодичних розв'язків системи диференціальних рівнянь з випадкового правого частиною і малим параметром вигляду dx/dt=εX(t, x, ξ(t)) в околі положення рівноваги усередненої детермінованої системи em class="a-plus-plus">dx/dt=εX 0(t).