2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Нямораді Н.

Публікацій: 2
Стаття (англійською)

Розв'язки для квазілінійних еліптичних систем з комбiнованими критичними членами Соболєва-Харді

Нямораді Н.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2015. - 67, № 6. - С. 788-808

Вивчається задача існування багатьох розв'язків квазілінійної еліптичної системи. На основі теореми перевалу Амброзетті і Рабіновича та симетричної теореми перевалу Рабіновича встановлено кілька результатів про існування та множинність розв'язків та G-симетричних розв'язків за деяких прийнятних умов.

Стаття (англійською)

Про p-Лапласову систему з критичними показниками Хардi – Соболєва та критичними показниками Соболєва

Нямораді Н.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2012. - 64, № 6. - С. 797-810

Розглянуто квазiлiнiйну елiптичну систему з критичними показниками Хардi – Соболєва та Соболєва. Iз застосуванням варiацiйних методiв та аналiтичного пiдходу встановлено iснування додатних розв’язкiв системи.