2019
Том 71
№ 9

Всі номери

Катані Р.

Публікацій: 2
Стаття (англійською)

Поблочний метод iз квадратурою ромберга для розв’язування нелiнiйних iнтегральних рiвнянь Вольтерра на великих iнтервалах

Катані Р., Шахмурад С.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2012. - 64, № 7. - С. 919-931

Дослiджено чисельний розв’язок нелiнiйних iнтегральних рiвнянь Вольтерра поблочним методом, який є особливо корисним при розв’язуваннi iнтегральних рiвнянь на великих iнтервалах. Доведено теорему про збiжнiсть, яка показує, що цей метод має щонайменше шостий порядок збiжностi. Дiю методу проiлюстровано на кiлькох числових прикладах.

Коротке повідомлення (англійською)

Верхні підкільця в кільці

Катані Р., Міццолі М. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 10. - С. 1427-1428

Описано максимальні ідеали кілець, що містяться в приєднаних групах їхніх верхніх кілець.