2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Юкесан А.

Публікацій: 1
Стаття (англійською)

Узагальнена релаксована пружна лiнiя на орiєнтованiй поверхнi

Озкан Г., Юкесан А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2012. - 64, № 8. - С. 1121-1131

Вивчається релаксована пружна лiнiя у бiльш загальному випадку на орiєнтованiй поверхнi. Зокрема, отримано диференцiальне рiвняння з трьома граничними умовами для узагальненої релаксованої пружної лiнiї. Отриманi результати проаналiзовано на площинi, сферi, цилiндрi та на геодезичних цих поверхонь.