2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Озкан Г.

Публікацій: 2
Стаття (англійською)

Узагальнена релаксована пружна лiнiя на орiєнтованiй поверхнi

Озкан Г., Юкесан А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2012. - 64, № 8. - С. 1121-1131

Вивчається релаксована пружна лiнiя у бiльш загальному випадку на орiєнтованiй поверхнi. Зокрема, отримано диференцiальне рiвняння з трьома граничними умовами для узагальненої релаксованої пружної лiнiї. Отриманi результати проаналiзовано на площинi, сферi, цилiндрi та на геодезичних цих поверхонь.

Стаття (англійською)

Прямі та обернені задачі для оператора Дірака із спектральним параметром, що лінійно входить до граничної умови

Аміров Р. Х., Кескін Б., Озкан Г.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2009. - 61, № 9. - С. 1155-1166

Досліджено задачу для диференціальних операторів Дірака у випадку, коли власний параметр не тільки присутній у диференціальному рівнянні, але й лінійно входить до граничної умови. Доведено теореми єдиності в оберненій спектральній задачі з відомим набором власних значень і нормуючих сталих або двох спектрів.