2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Билет В. В.

Публікацій: 1
Коротке повідомлення (російською)

Геодезические касательные пространства к метрическим пространствам

Билет В. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2012. - 64, № 9. - С. 1273-1281

Дослiджується геометрiя дотичних та переддотичних просторiв до загальних метричних просторiв iз вiдмiченою точкою. Знайдено достатню умову, за якою довiльний сепарабельний дотичний простiр є геодезичним. Ця умова є майже точною в тому сенсi, що вона обов’язково виконується, якщо всi переддотичнi простори до даного метричного простору є геодезичними.